Ploegsteert wil de nodige aandacht besteden aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens.

 

Het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens

U kunt via onze website allerhande informatie aanvragen over de gevelstenen van Ploegsteert. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen, waarin wij u vragen een aantal persoonlijke gegevens door te geven, zoals naam, adres en e-mailadres. Dit is nodig om u de gevraagde informatie zo vlot en correct mogelijk toe te sturen. Met uw toestemming kunnen wij deze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden en/of het verzenden van mailings.

 

Doorgeven aan derden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doelstellingen van intern beheer, en worden in geen geval doorgegeven aan derden. Uiteraard kunnen de Steenbakkerijen van Ploegsteert niet instaan voor het privacybeleid van de websites die u via links vanuit www.ploegsteert.com kunt bereiken.

 

Anonieme gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze webserver uw verschillende bezoeken aan de site en de diverse pagina’s die u bezocht. Deze gegevens worden anoniem en intern gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het bezoekersgedrag van onze website. Dit geeft ons de mogelijkheid om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te polsen en te verbeteren.

 

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan. U kunt steeds uw gegevens eenvoudig laten wijzigen of uw toestemming laten intrekken door een mail te sturen naar info@ploegsteert.com met omschrijving van uw verzoek.Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, kunt u ons steeds een brief of e-mail sturen op de volgende adresgegevens:

Steenbakkerijen van Ploegsteert NV
Touquetstraat 228 – B-7783 Ploegsteert (Le Bizet)
info@ploegsteert.com

 

E-mail disclaimer

De inhoud van Ploegsteert e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de Steenbakkerijen van Ploegsteert stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van Ploegsteert ontvangt, vragen wij dat te melden aan Ploegsteert en de e-mail te wissen.